Donášku liekov zabezpečuje ADOS

Úvod O násKto lieky dovezie

Agentúra Domácej Ošetrovateľskej Služby


Čo je Domáca ošetrovateľská starostlivosť – ADOS?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritéria:
– vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
– sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia,
– nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná sestrou alebo pôrodnou asistentkou s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti – „ADOS“.

 

Čo je cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti?

Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.


Viac o ADOS sa dozviete tu: http://www.chiramax.sk/sluzby/ados/